Gebruiksvoorwaarden

Bedankt dat u gebruik maakt van UiTPAS. Op het gebruik van uw UiTPAS zijn zowel algemene als specifieke en lokale voorwaarden van toepassing.

Elke lokale UiTPAS maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. Dit is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Elke lokale UiTPAS functioneert als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, jeugd, recreatie, …). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief binnen de eigen regio.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Henegouwenkaai 41 – 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@uitpas.bewww.uitpas.be).

Voor UiTPAS Kempen gebeurt de uitbating door de betrokken steden, gemeenten of samenwerkingsverband van steden en gemeenten. De lokale besturen sluiten in naam van UiTPAS Kempen overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren (UiTPAS-partners). Zij accepteren UiTPAS als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van UiTPAS Kempen kan u terecht bij lokale besturen of info@uitpaskempen.be.

Naast UiTPAS als spaar- en voordeelkaart zijn specifieke toepassingen mogelijk zoals het gebruik van de UiTPAS als identificator. De toepassing en het gebruik van de UiTPAS gebeurt in samenwerking met de organisaties die voor deze uitbating en toepassing van de UiTPAS instaan.

Als pashouder hebt u recht op verschillende algemene diensten, verleend door publiq (bijvoorbeeld uitpas.be en de UiTPAS-app). Daarnaast hebt u ook recht op lokale diensten die u aangeboden worden door de UiTPAS-partners (bijvoorbeeld omruilvoordelen of financiële kortingen voor mensen met een kansenstatuut). Hier staat tegenover dat u zich ten aanzien van publiq, de lokale besturen en hun deelnemende en aanbiedende UiTPAS-partners verbindt tot het respecteren van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS zijn samengesteld uit:

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden enerzijds en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op zowel specifieke als lokale gebruiksvoorwaarden.