Privacybeleid; privacyverklaring UiTPAS Kempen

De gemeenten die werken met UiTPAS Kempen nemen de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zeer ernstig en volgen vanzelfsprekend de nieuwe Europese wetgeving.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt. Of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst als jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze diensten in het kader van UiTPAS Kempen.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Als je hier toestemming voor geeft.
  • Als de verwerking nodig om een door jou gevraagde dienst/product te leveren (bijv. korting activiteiten of producten, puntensysteem, …).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken.

Hoe behandelen we jouw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarigen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst.
  • De partners waarmee we samenwerken behandelen jouw gegevens ook vertrouwelijk.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden jouw gegevens bij voor een periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst/product correct af te handelen of zolang het nodig is om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verwerken we jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Ja, we verwerken uw gegevens op een veilige manier. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en beveiligingsmaatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan je zelf doen met je persoonsgegevens?

  • Zijn je contactgegevens onjuist? Neem dan contact op met info@uitpaskempen.be
  • Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem hiervoor contact op met info@uitpaskempen.be
  • Je kan persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van UiTPAS Kempen opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. In dit geval moet je je identificeren. Na onderzoek van je vraag laten we weten of we hier gevolg aan kunnen geven. We behandelen je vraag binnen de maand. Als je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het algemene privacybeleid van UiTPAS kan je hier nalezen.